For der er intet skjult. som ikke vil blive åbenbaret, og der er intet tildækket, der vil bestå, uden at blive afdækket. (Thomasevangeliet)

 

VELKOMMEN

Som behandler er det vigtigt for mig, at atmosfæren og behandlingerne er præget af nærvær og tryghed. Et vigtigt fokus for mig er, at jeg arbejder udfra en platform af glæde og postitiv tilgang.

Jeg opfatter mennesket som et positivt væsen med mangfoldige muligheder og potentialer. Det spændende er, at vi altid har nogle uopdagede potentialer og vækstmuligheder, både på den ene og anden måde. Den store nysgerrighed og glæde opstår, når vi er i gang med at afdække og opdage nye aspekter af vores indre potentiale.